Cần một chút

Cần một chút lắng nghe để lòng mình thấu hiểu
Cần một chút thấu hiểu để mở rộng tình thương
Cần một chút nhún nhường để mình không kiêu ngạo
Cần một chút khờ khạo để phước huệ lớn lên
Cần một chút “dễ quên” để dễ lòng tha thứ
Cần một chút tâm từ để mở rộng vòng tay
Cần một chút áy náy để sống biết hổ thẹn
Cần một chút hổ thẹn để tâm không buông lung.
Bởi…
Sống trên đời mới chỉ là một nửa
Biết bao giờ tìm được nửa thứ hai
Dẫu biết rằng 1 + 1 = 2
Nhưng cũng có 2 : 2 =1.
Một người buông tay một người ngã
Một người cất bước một người mong
Một người ra đi một người khóc
Một người quay lưng một người buồn.
Một người đang quên một người nhớ
Một người hạnh phúc một người đau
Một người ngồi đau lòng nhung nhớ
Một người ngồi đó tựa vai ai.
Hy vọng tắt đi khi bạn ngừng tin tưởng
Tình yêu mất đi khi bạn ngừng quan tâm
Tình bạn mất đi khi bạn ngừng chia sẻ
Hãy mở lòng và xích lại gần nhau !
Bạn là người đặc biệt và duy nhất, hãy sống là người khôn ngoan, rộng lượng…!!!