Gièm pha là gì?

Chúng ta không còn lạ gì với từ “gièm pha”, vì trong đâu đó ở cuộc sống bạn vẫn nghe ai đó nói 2 từ này. Vậy bạn có thể hiểu nó như là việc ai đó đang có ý nói xấu, bằng cách thêm bớt nội dung câu chuyện – hành động theo hướng không tích cực.

Theo từ điển tiếng Việt, đây là một từ ghép “gièm pha” là động từ chỉ: đặt điều chê bai, nói xấu, đặt điều nói xấu nhằm làm cho không còn được tin yêu, tin cậy nữa
Xem thêm bài viết khác về : Gièm pha là gì

Viết một bình luận